facebook

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
režijné náklady za dospelých stravníkov 10/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Nemcovce
139.20 €
služby pre školskú jedáleň Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Nemcovce
321.18 €
odvoz a likvidácia odpadu VKK Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
147.92 €
tahanie zumpy a preprava ZS,mš - ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
100.80 €
El.energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
33.72 €
ročný poplatok kataster 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Danka Tkačová
34.00 €
spracovanie miezd OcU 7-9/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
224.40 €
spracovanie miezd - 7-9/2017 ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
108.80 €
vedenie uctovnictva + zavierka III.Q /2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
370.00 €
el.energia OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
32.84 €
vypracovanie záverečnej monitorovacej správy projekt ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Euro Dotacie a.s
216.00 €
doplatok k stravnému zo SF za mesiac 10/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
16.20 €
rezijne naklady za dosp. stravikov ms+ocu 10/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
26.88 €
doxx - stravné lístky mš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
151.47 €
stravne listky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
267.70 €
telefon ZS +OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
70.18 €
mäso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
35.87 €
mäso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
17.24 €
záloha dát 0/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
zmesovy komunálny odpad 10/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
266.53 €
školské potreby ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
25.35 €
zemný plyn 11/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
271.00 €
Obedové balíčky - ZŠ 10/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
414.00 €
preplatenie tovaru SJ 10/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
54.49 €
osvetlenie cintorína v obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
584.78 €
telefon MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.98 €
pomôcky MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
54.28 €
odborné školenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SOTAC, s.r.o.
366.00 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu III.Q Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
12.00 €
vodné a stočné ZŠ+Ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
55.02 €
projektová dokumentácia Pitná voda pre rómsku osadu v Šarišskej Porube Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Štefan Senaj
3600.00 €
laboratórny rozbor vzorky pitnej vody Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
99.00 €
regál pre MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ERA s.r.o.
125.00 €
Spracovanie miezd 4-6/2017 Zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
122.40 €
spracovanie miezd 4- 6 /2017 ocú,mš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
244.80 €
vedenie účtovníctva 9/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
záloha dát 9/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
el. energia VO 9/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
10.63 €
interaktívna tabula ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PcProfi, s.r.o.
1449.00 €
dvere ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Merkury Market
249.96 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.10 €
el. enrgia OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
3.34 €
Zmesový komunálny odpad 9/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
235.94 €
telekomunikačné služby MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.98 €
zemny plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
164.00 €
režijné náklady za dospelých stravníkov 9/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
84.48 €
príspevok zo SF na stravu za zamestnanca 9/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
26.40 €
Obedové balíčky - ZŠ 09/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
378.00 €
tovar šj 9/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
246.36 €
skriňa MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DREVONA.SK s.r.o.
173.00 €
bezpečnostný projekt Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Richard Krajcik
80.00 €
čistiace prostriedky Zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
50.58 €
pomôcky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
398.40 €
prac. zošity - svet škôlkara MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
60.62 €
stravne listky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
295.88 €
stravné lístky MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
116.24 €
vedenie účtovníctva 8/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
oprava VO výmena žiaroviek Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
318.54 €
el.energia OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
37.97 €
El.energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
6.29 €
telefón ZS +OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.44 €
Zmesový komunálny odpad 08/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
351.20 €
záloha dát 8/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
prvouky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
52.80 €
pomôcky MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
28.30 €
zemina - ornica - MŠ ihrisko Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SOFTLIFE - Miroslav Cina
360.00 €
Zemný plyn 9/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
53.00 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
48.62 €
drvené kamenivo MS ihrisko Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Agromelio, s.r.o.
326.23 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.98 €
MŠ - kanc. potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
24.68 €
revizia EZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FITTICH PREAL s.r.o.
86.40 €
Lenovo notebook pre ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: BigON s.r.o.
330.00 €
tovar ku kam. systému Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAXISHOP s.r.o.
171.90 €
SW aplikacia cintorina Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ARIAN-SK
82.65 €
cistiace prostriedky OcU + MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
125.39 €
tonery ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: abctonery CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
34.94 €
správne poplatky vydané SÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
10.00 €
triedna kniha ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: CART PRINT
13.82 €
kanc.potreby ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
43.39 €
poplatok za vyjadrenie (pitná voda R.O.) Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
120.00 €
kamerový systém OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ROC TOOLS - Robert Orsag
185.22 €
ZEMINA ORNICA - Ihrisko MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SOFTLIFE - Miroslav Cina
600.00 €
zostava ihriska pri Mš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DREVUM spol. s.r.o.
1600.00 €
ťahanie + preprava žumpy OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
50.40 €
mzda a odvody pom. pracovníčke SÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
34.24 €
stavebný materiál (ihrisko pri MS) Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
160.48 €
el.energia OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
12.40 €
El.energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
7.82 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.13 €
vedenie účtovníctva - učt. závierka II.Q./2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
370.00 €
zaloha dat 7/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
ihrisko pri MŠ - hojdačky, domček Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: BPP s.r.o.
1051.60 €
Zmesový komunálny odpad 07/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
236.44 €
zemny plyn 8/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
26.00 €
spolupráca služby obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
registrácia SW IFOSOFT Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
10.38 €
stavebný materiál (ihrisko pri MS) Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
630.71 €
vedenie uctovnictva 6/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
oprava gamatky v KD Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PLYNAS s.r.o.
63.65 €
stravne listky OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
246.57 €
el. energia OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
25.16 €
El.energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
14.99 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
76.94 €
preplatenie tovaru SJ 06/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
199.10 €
zaloha dat 06/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Zmesový komunálny odpad 06/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
235.74 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 06/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
113.28 €
príspevok zo SF na stravu za zamestnanca 06/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
35.40 €
realizácia hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: GEOTRANS Prešov s.r.o.
4341.60 €
hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: GEOTRANS Prešov s.r.o.
5000.00 €
materiál k ihrisku MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: M+M Martinec s.r.o. Pezinok
612.32 €
stavebný materiál k ihrisku MŚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: unistav s.r.o. Prešov
873.28 €
Zemný plyn 07/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
26.00 €
prac. zošity - svet škôlkara MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
60.62 €
preplatenie obedových balíčkov HN 06/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
791.00 €
ZS doprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
170.00 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.98 €
audit učtovnej závierky k 31.12.2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Andraščík Vladimír
400.00 €
AaSc Agenda Malotriedka ZS 2018 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: aSc Applied Software Consultants,s.r.o.
129.00 €
oprava verejneho osvetlenia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
113.24 €
spracovanie miezd 1 - 3/2017 OcU + MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
251.60 €
spracovanie miezd 1-3 /2017 ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
122.40 €
MS - doprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
120.00 €
vedenie účtovníctva 05/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
tahanie zumpy a preprava ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
108.00 €
stravne listky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
288.83 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
142.08 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca 05/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
44.40 €
plosna inzercia ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Privatpress s.r.o.
134.00 €
OcU el. energia 05/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
15.97 €
el. enrgia VO 05/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.06 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.00 €
oprava traktorovej kosačky OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
496.70 €
oprava kosačky OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
163.10 €
čistiace ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
41.10 €
kancelárske potreby ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
52.80 €
oprava strešnej krytiny v Dome smútku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SEKAL - Milan Kancír
2140.06 €
dobropis el. enrgia VO 01/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-9.55 €
zaloha dat 05/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Zmesový komunálny odpad 05/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
235.64 €
MDD Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Carovný svet Martina Poláková
250.00 €
tovaru SJ 05/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
164.41 €
Obedové balíčky - ZŠ HN 05/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
887.00 €
zemny plyn 06/217 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
28.00 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.98 €
náradie pre OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ing. Ladislav Kokoška
226.32 €
mzda a odvody pom. pracovníčke stav.úradu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
34.24 €
toner OcU +MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: abctonery CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
39.31 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
21.96 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
52.99 €
dom smutku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOM-RENOVA
108.00 €
tovar ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
88.33 €
dopropis OcU - el. energia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-13.44 €
el. energia VO 04/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-118.80 €
el. enrgia OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
-88.06 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 04/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
132.48 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
41.40 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.43 €
zošity MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
61.32 €
divadelne predstavenie ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Crocus Theatre
80.00 €
zaloha dat 04/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
aktualizacia WINIBEU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: D-BAND servis
14.40 €
zelenina ŚJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
23.77 €
zmesový komunálny odpad 04/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
236.83 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
119.19 €
zemny plyn 05/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
65.00 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
126.55 €
Obedové balíčky - ZŠ HN 04/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
660.00 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 1.Q Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
12.00 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
23.83 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
53.69 €
tovaru SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
126.60 €
uctovnictvo ROPO a OBCÍ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
46.55 €
vodne stočné zs + ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
100.61 €
instalacia SW ifosoft r. 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
20.10 €
tahanie zumpy a preprava ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
54.00 €
vedenie účtovníctva 03/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
el. energia OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-75.56 €
el. energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-102.87 €
vypracovanie technickej štúdie v profesii doprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ingres, s.r.o.
960.00 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 03/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
170.88 €
prispevok zo SF k stravnemu za zamestnanca 03/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
53.40 €
stravné lístky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
253.61 €
oprava VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
108.54 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
76.96 €
zemný plyn 04/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
170.00 €
vodné-stočné dopropis Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
-0.42 €
servisny zasah Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
19.00 €
zaloha dat 03/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Zmesový komunálny odpad 03/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
235.64 €
Obedové balíčky - ZŠ HN 03/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
765.00 €
stravné lístky - Zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
296.56 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
tonery OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: abctonery CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
205.99 €
zelenina ovocie ŚJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
29.84 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
85.85 €
verejný rozhlas r. 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
režijné náklady za dospelých stravníkov 02/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
115.20 €
projekt geol. úlohy Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: GEOTRANS Prešov s.r.o.
144.00 €
El.energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
86.28 €
el.energia OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
39.82 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
18.67 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
52.73 €
zverejňovanie dokumentov na rok 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: J2-net, s.r.o
30.00 €
preplatenie tovaru SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
104.45 €
potreby OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Manna slovakia
64.43 €
spracovanie miezd 10-12/2016 mš+ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
272.00 €
toner žltý ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: abctonery CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
37.64 €
doména za webstránku r. 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Webex media s.r.o.
144.00 €
vedenie účtovníctva 02/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
tahanie zumpy a preprava ZS,OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
122.40 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca 02/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
36.00 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.72 €
antivirus - licencia 2 roky OCU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DD21 s.r.o
125.88 €
tonery ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: nanoTECH
41.95 €
SOZA 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SOZA
14.28 €
aktualizácia WINIBEU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: D-BAND servis
48.00 €
zmesovy komunalny odpad 02/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
235.94 €
zaloha dat 02/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Zemný plyn 03/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
311.00 €
aktualizácia IFOSOFT 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
106.96 €
telefon MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
preplatenie obedových balíčkov HN 02/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
834.00 €
switch TP Link sieťový prepínač ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ikaro s.r.o.
33.60 €
kúpa PC so SW pre pracovníčku na stavebnom úrade Kapušany Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
49.62 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
88.67 €
ovocie zelenia ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
32.76 €
výjazd a odchyt psov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: TD s.r.o. Košice
900.00 €
obrusy biele Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: BELIVIE
160.00 €
vedenie uctovnicta + rocna zavierka za rok 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
400.00 €
pomôcky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
796.80 €
odhrňanie snehu v obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
90.00 €
cistiace prostriedky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
58.98 €
el.energia ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
54.83 €
El.energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
29.46 €
telefony ZS + ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.83 €
zaloha dat 01/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
157.44 €
tovar ŠJ 01/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
91.43 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca 01 /2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
49.20 €
zemný plyn 02/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
329.00 €
Zmesový komunálny odpad 01/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
351.95 €
prvotné overenie presnosti váhy ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovenská legálna metrológia n.o.
27.00 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
34.12 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
40.04 €
vysvedcenia pre ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
18.70 €
vodné a stočné ZS+Ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
112.03 €
náradie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ing. Ladislav Kokoška
118.97 €
stavebne povolenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
140.00 €
schodok stavebného uradu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
132.13 €
preplatenie obedových balíčkov HN 01/2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
715.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
100.83 €
prac.zosity pre deti MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
61.32 €
overenie váhy ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VAHASPOL
42.00 €
analýza aktuálnosti ÚPN obce a úkony Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Urban Planning sr.o.
500.00 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.09 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
oprava rozhlasu/reproduktora Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MK Hlas,s.r.o.
90.26 €
zelenina ovocie ŚJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
22.68 €
rocny poplatok za domenu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: CBS vydavateľstvo spol. s r.o.
19.12 €
oprava verejneho osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
229.80 €
zemny plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
340.00 €
príspevok v zmysle §22 ods. 7 Zákona č.39/2007 Z.z. v platnom znení - odchyt psov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: TD s.r.o. Košice
200.00 €
info o grantoch a dotáciách - rocny poplatok Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
41.11 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
41.69 €
spp - zemný plyn vyuctovanie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
775.01 €
el. energia DS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
34.70 €
el.energia ZŠ 2 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
217.96 €
el.energia ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
829.31 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
el.energia OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
108.59 €
El.energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
284.56 €
znenia 2016 verejná správa Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poradca podnikateľa spol. s r.o.
1.78 €
nálepky FURA 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
4.50 €
preprava objemový odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
118.34 €
telefon ZS +OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.00 €
obedove menu zs, ms, ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RONIGROUP
225.00 €
zneskodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za ulozenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: OZÓN Hanušovce a.s.
204.39 €
Zmesový komunálny odpad 12/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
236.54 €
zaloha dat Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.19 €
spracovanie miezd 10-12/2016 ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
122.40 €
poplatok za rocne vedenie účtu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
44.63 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca 12 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
54.00 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 12 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
172.80 €
preplatenie tovaru SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
98.75 €
preplatenie obedových balíčkov HN 12/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
660.00 €
plechova garaz Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ALSIM s.r.o.
365.00 €
diar, perá Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jozef Smrhola - Olymp
95.11 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 11 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
203.52 €
spracovanie podkladov ku kronike obce rok 1998-1999 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Vlastimil Bartko
100.00 €
zastavy, kalendare, termosky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: LIM PO s.r.o.
148.00 €
kalendáre stolove + pozdravy Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: LIM PO s.r.o.
190.00 €
preplatok el.energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
451.61 €
preplatenie tovaru SJ 11/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
132.98 €
kolaudačné rozhodnutie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
55.00 €
kanc.potreby OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
43.20 €
kancelárske potreby OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
120.35 €
skolské potreby ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
33.70 €
kancelárske potreby ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
110.40 €
stravné lístky - DOXX ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
234.96 €
prispevok za nocľah vodiča SAD Prešov r. 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Okruzna
60.00 €
mzda a odvody pom. pracovníčke SÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
34.24 €
preplatok el.energia OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
301.30 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
spracovanie miezd 7-9/2016 OCU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
231.20 €
spracovanie miezd 7-9/2016 ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
108.80 €
dopravne zrkadlo Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Sivex s.r.o.
123.60 €
projektor ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ikaro s.r.o.
1499.00 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
27.88 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
22.75 €
vyvoz odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
156.00 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
63.60 €
toner, prepäťova ochrana Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: nanoTECH
132.33 €
ZŠ komensky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komensky s.r.o.
39.89 €
telefon ZS +OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
75.19 €
oprava VO a montáž vianočných ozdôb Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
270.23 €
tahanie zumpy OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
160.78 €
technické poradenstvo rozšírenie VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: matis elektro
540.00 €
stravne listky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
150.12 €
zemny plyn 12/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
453.00 €
obecne noviny na rok 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: INPROST s.r.o
67.60 €
Zmesový komunálny odpad 11/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
236.04 €
zneskodnenie odpadu a rekultivacia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: OZÓN Hanušovce a.s.
210.46 €
zaloha dat 11 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
mikulasske balicky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
238.00 €
preplatenie obedových balíčkov HN 11/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
864.00 €
Mikuláš predstavenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Carovný svet Martina Poláková
250.00 €
cistiace prostriedky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
31.63 €
centropen ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
34.30 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
oprava el.instalacie v KD + material Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
160.00 €
material OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Manna slovakia
83.60 €
panvice Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NORMA
497.70 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
23.35 €
toner ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
134.90 €
VO energia 10/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
260.04 €
energia OcU 10/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
98.64 €
technická pomoc v profesii doprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ingres, s.r.o.
288.00 €
preprava tahanie zumpy ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
50.40 €
likvidácia odpadu z VKK 10/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
151.28 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
77.84 €
inzinierska cinnost Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MJ projekt s.r.o.
720.00 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
83.60 €
svet skolkara MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
61.22 €
monitorovacia sprava ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Euro Dotacie a.s
180.00 €
material OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Manna slovakia
75.22 €
vyvoz odpadu ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
78.00 €
zaloha dat 10/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Zmesový komunálny odpad 10/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
237.03 €
preplatenie obedových balíčkov HN 10/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
829.00 €
preplatenie dodaneho tovaru SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
61.48 €
prezentacia obce na portali rok 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Peter Jurik - Lisa
27.88 €
zemny plyn 11/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
384.00 €
cervene vrecia na kom.odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
99.00 €
vedenie účtovníctva uzávierka štvrťrok 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
370.00 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
188.16 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
58.80 €
rekonštrukcia a oprava pristresku ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jan Velebir - Stavitel
5939.63 €
práce v interiéri v škole Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Elena Velebírová- ELÁN
4850.00 €
auto udržba Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
80.39 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
ročny poplatok kataster 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Danka Tkačová
34.00 €
vyvoz odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
62.40 €
projektová dokumentácia rozširenie VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Vladimir Adamcak - Elva
685.00 €
vodné a stočné OcU + ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
89.60 €
stravné lístky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
130.54 €
výmena poškodeného ističa Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
140.00 €
zemné a vykopové práce - cintorín parkovisko Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
3282.98 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
32.12 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
21.95 €
likvidacia odpadu z VKK Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
155.29 €
preplatenie tovaru SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
141.42 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
216.96 €
vyúčtovanie elektriny - preplatok OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
78.70 €
vyúčtovanie elektriny - preplatok VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
294.59 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
prispevok zo SF k stravnemu 9/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
67.80 €
zaloha dat 9/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
zelenina ovocie ŚJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
26.75 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
94.30 €
tonery ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: abctonery CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
17.40 €
stavebne povolenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
80.00 €
stravné lístky - DOXX ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
127.28 €
telekomunikačné služby OcU + ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
68.66 €
Obedové balíčky - ZŠ HN 9/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
733.00 €
Zmesový komunálny odpad 9 /2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
236.04 €
zemny plan 10 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
233.00 €
geodeticke prace MI a parkovisko OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ján Namešpetra - Geometran
420.00 €
mzdy a odvody pracovnicke stav.uradu 5-8/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
34.24 €
kancelárske potreby - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
27.79 €
toner ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: abctonery CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
34.95 €
prvouky pre druhákov ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AITEC s.r.o.;
36.96 €
vypracovanie dokum. OPP a BOZP ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing.Jaroslav Miklosko
360.00 €
vypracovanie dokum. OPP a BOZP Mš+OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing.Jaroslav Miklosko
720.00 €
telefon MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.78 €
uprava dvora pri KD Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
9095.90 €
Úprava dvora pri KD - naviac vykonané práce Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
2116.20 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
42.14 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
22.66 €
DHZ dievčatá Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: TAJANA s.r.o.
168.66 €
zelenina ovocie ŚJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
48.71 €
tonery pre ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
691.00 €
licenčny poplatok za sw aplikaciu cintorina Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ARIAN-SK
104.56 €
oprava verejneho osvetlenia v obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
357.96 €
tonery OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: abctonery CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
195.22 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
potraviny ŠJ mš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
210.53 €
pomocky MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
29.45 €
cistiace prostriedky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
46.51 €
skol.pomocky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
846.60 €
tahanie zumpy a preprava ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
100.80 €
BOZP a OPP zamestnanci ZS,MS, OCU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing.Jaroslav Miklosko
432.00 €
preprava naklad a výklad kontajner Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
109.92 €
pomocky MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: zabavni uceni.cz
114.60 €
zaloha dat 8/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Zmesový komunálny odpad 8/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
310.20 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
59.00 €
zneskodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za ulozenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: OZÓN Hanušovce a.s.
220.59 €
prac.zosity pre deti MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
26.00 €
štátny vzdelavaci program MŚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
10.00 €
havarijny stavy - oprava priepustu v obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: C.M.R. SLOVAKIA s.r.o.
5687.76 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
48.97 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
44.32 €
spracovanie miezd 4-6 /2016 OcU+MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
244.80 €
spracovanie miezd 4-6/2016 ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
122.40 €
ocelovy poklop Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FEROMETAL PREŚOV
118.80 €
zemny plyn 9/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
75.00 €
triedne knihy ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: CART PRINT
12.36 €
telefon OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
14.98 €
zs agenda 2017 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: aSc Applied Software Consultants,s.r.o.
99.00 €
vypracovanie techn.pomoci - zmena dopr. znacenia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ingres, s.r.o.
192.00 €
nove plastové nádoby na odpad 1100 l Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
432.00 €
spracovanie rozpoctovej dokumentacie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jan Velebir - Stavitel
181.84 €
dezinfekcne prace DS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOM-RENOVA
114.00 €
medaily a pohar DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Krajské športové centrum
101.04 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
370.00 €
material OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Manna slovakia
84.68 €
Zmesový komunálny odpad 7/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
195.34 €
zneskodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za ulozenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: OZÓN Hanušovce a.s.
208.44 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
59.28 €
stravne listky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
120.75 €
preprava naklad a výklad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
99.58 €
poziarnicka sutaz doprava DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
240.00 €
zaloha dat 7/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
doplatok k stravnemu za mesiac 3/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
9.60 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 6/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
289.92 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 5/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
280.32 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 4/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
293.76 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 3/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
263.04 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu 2/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
195.49 €
rezijne naklady za dosp. stravikov zs+ms+ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
136.67 €
ZS magneticka tabula Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SKOLEX SPOL S.R.O.
170.14 €
zemny plyn 8/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
36.00 €
instalacia IFOSOFT Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
10.38 €
vodné a stočné ZS+Ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
122.62 €
revizia VO sk.ihisko pri ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
365.00 €
pp suprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Hirkala Viktor
157.10 €
rocny poplatok sluzby obce Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
pp stol Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Hirkala Viktor
450.00 €
pp stol Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Hirkala Viktor
450.00 €
revizia bleskozvod.ochrany ZS č1, ZS č2 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
450.00 €
oprava cerpadla PS12 DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Frantisek Potocky
330.00 €
pohare DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Krajské športové centrum
260.52 €
svet skolkara MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
60.52 €
spravne poplatky vydane SU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
10.00 €
najom a energie 2016 spoloč.OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
61.71 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
mater. do kosačky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
104.10 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
58.84 €
preplatenie obedových balíčkov HN 6/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
907.00 €
tovar ŠJ 6/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
264.87 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
90.60 €
zemny plyn 7/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
36.00 €
Zmesový komunálny odpad 6/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
194.54 €
služby podla rozpisu 6/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
10.80 €
servisny zasah Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
19.00 €
zaloha dat 6/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
cistenie a monit. priepustu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MP KANAL service s.r.o.
860.51 €
stravne listky OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
130.54 €
telefon OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.09 €
MŠ kanc. potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
16.57 €
paravany ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SKOLEX SPOL S.R.O.
628.55 €
výlet MŠ autobus 2x Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prosperobus s.r.o.
269.46 €
pravidelna odborna prehliadka revizie EZS v objekte Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FITTICH PREAL s.r.o.
86.40 €
stravne listky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
140.32 €
clensky príspevok Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Regionálne ZMOS- Šariš
100.00 €
vyvoz zump OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
156.60 €
pohare DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Krajské športové centrum
229.02 €
oprava el.inst. a el. zariadenia v objekte OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
180.00 €
spracovanie miezd OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
244.80 €
spracovanie miezd - 1-3/2016 ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
122.40 €
preplatenie dodaneho tovaru SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
208.55 €
vedenie uctovnictva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
400.00 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
66.22 €
Obedové balíčky - ZŠ HN 5/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
746.00 €
zaloha dat 5/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
prispevok zo SF na stravu za dosp.stravnika Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
10.80 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
87.60 €
kancelárske potreby - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
53.12 €
dezinfekcia a deratizácia MŠ+OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOM-RENOVA
296.40 €
služby podla rozpisu 5/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
10.80 €
Zmesový komunálny odpad 5/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
194.84 €
zemny plyn 6/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
ryby SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
25.13 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
46.26 €
telefon OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
kanc.potreby a spotr. material Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
262.43 €
zaloha el.energia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2913.00 €
uctovnictvo ROPO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
75.00 €
material do kosacky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
172.00 €
revizia ZS 1,2 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
980.00 €
prispevok za zamestanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
81.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: LUNYS s.r.o.
68.99 €
oprava kosacky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
152.70 €
cistiace prostriedky OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Manna slovakia
73.44 €
stravne listky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
65.27 €
vedenie uctovnictva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
370.00 €
preplatenie tovaru SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
116.17 €
zneskodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za ulozenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: OZÓN Hanušovce a.s.
340.99 €
Flora Bratislava doprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
850.00 €
verejny rozhlas r. 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
preprava nákl. + výkl. odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
119.95 €
MS - svet skolkara Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
61.22 €
telekomunikačné služby ZS +OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
61.97 €
tonery OcU y+c Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: abctonery CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
110.00 €
zaloha dat Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
zaloha dat Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
zmesovy komunalny odpad 4 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
195.04 €
služby podla rozpisu 4/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
10.80 €
šport.pomocky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Hirkala Viktor
196.00 €
potreby do kosacky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
100.80 €
cistiace prostriedky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
78.73 €
doplatok k FA 2 2016 - SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
5.49 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
zemny plyn 5 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
93.00 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: LUNYS s.r.o.
57.10 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
30.37 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
39.52 €
preplatenie obedových balíčkov HN 4/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
783.00 €
služby podla rozpisu 3 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
10.80 €
telefon OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.09 €
dotacia k stravnemu zo SF za zamestnancov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
72.60 €
oprava striekacky DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Frantisek Potocky
85.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
249.40 €
nádoby na odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
264.00 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: LUNYS s.r.o.
93.64 €
zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Webex media s.r.o.
450.00 €
tricka DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: 3b s.r.o.
201.60 €
vodné a stočné ZS+Ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
119.47 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
42.05 €
mäso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
21.19 €
zemne a vykopove prace +vyvoz Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
228.00 €
zelenina SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
41.51 €
služby podla rozpisu 2/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
10.80 €
stravne listky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
62.01 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
59.62 €
rocny poplatok za web - stranku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Webex media s.r.o.
96.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
53.83 €
Zmesový komunálny odpad 3 /2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
288.66 €
odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
21.60 €
sportove pomocky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Hirkala Viktor
248.90 €
zemny plyn 4/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
241.00 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
24.34 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
40.88 €
Obedové balíčky - ZŠ HN 3/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
765.00 €
mzda pomocnej pracovnicke st.uradu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
34.24 €
stravné lístky - DOXX ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
55.48 €
telefon OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
baliček suvzťažností pre VS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PORADCA s.r.o
14.00 €
oprava verejneho osvetlenia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
277.85 €
vyvoz zump Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
154.90 €
Zverejnenie dokumentov r. 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: J2-net, s.r.o
30.00 €
update program, vybavenie agendy OcU r. 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
106.96 €
ifosoft instalacia agendy 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
10.38 €
vedenie uctovnicta Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
stravné lístky Ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
117.48 €
stravne listky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
163.16 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
22.96 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
27.90 €
spracovanie miezd 10-12/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
251.60 €
DS + ZS dezinfekcia a dezinsekcia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: KMK servis - združenie DERATEX
264.00 €
preplatenie tovaru SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
97.92 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
66.92 €
preprava naklad a výklad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
123.55 €
zaloha dat 2/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
zneskodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za ulozenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: OZÓN Hanušovce a.s.
303.55 €
obecny rozhlas SOZAv rocny poplatok 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SOZA
14.28 €
preplatenie obedových balíčkov HN 2 /2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
602.00 €
prispevok za zamestanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
67.80 €
kanc.potreby pre SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
94.11 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
21.18 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
114.98 €
cistiace prostriedky OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Manna slovakia
68.36 €
Zmesový komunálny odpad 2/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
194.14 €
zemny plyn 3 /2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
441.00 €
telefon OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
toner OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
65.00 €
dovoz pitnej vody - cisterna Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
119.40 €
tlač harmonogramov na rok 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
červene vrecia na KO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
59.40 €
tonery ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
704.00 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
35.70 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
39.83 €
notebook ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ikaro s.r.o.
450.00 €
Aktualizácia softvéru rocna zavierka Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: D-BAND servis
28.80 €
preplatenie tovaru Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
97.92 €
prispevok za zamestanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
47.40 €
tahanie zumpy OcU+ ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
86.40 €
telefon ZS +OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
60.49 €
osvedcenia MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
6.10 €
CISTIACE ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
53.16 €
potreby pre ZŠ - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
796.80 €
zemny plyn 2/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
467.00 €
zaloha dat 1/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Zmesový komunálny odpad 1 /2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
205.74 €
uctovnictvo + rocna zavierka Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
400.00 €
zelenina SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
23.96 €
zelenina ŚJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
81.14 €
strava v hmotnej núdzi - zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
602.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
14.98 €
naplne do tlaciarne Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
144.00 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
vodné a stočné ZS+Ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
111.61 €
furik, lopata do ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Agros - Vyšnovský
51.00 €
zemny plyn 1/2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
482.00 €
telekomunikačné služby zs+ ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.33 €
info o grantoch a dotáciách - rocny poplatok Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
ročný poplatok za doménu www Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: CBS vydavateľstvo spol. s r.o.
19.12 €
oprava verejneho osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb Odb.: Lubomír Saxa
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
314.53 €
vysvedcenia pre ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
11.00 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
29.63 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
20.89 €
triedny výkaz Zákl.škola Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
11.10 €
Zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
535.10 €
el.energia OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-207.99 €
el.energia ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
322.70 €
el.energia ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-165.92 €
el.energia DS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-22.80 €
El.energia VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
15.87 €
ZŠ šk.pomocky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Kvant spol s.r.o
555.30 €
svet školkara Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
61.22 €
telefon OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
Zmesový komunálny odpad za 12/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
300.20 €
vedenie uctovnictva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
cenne papiere Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
42.30 €
kanc. papier Zákl. škola Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DD21 s.r.o
140.70 €
údržba tlačiarni Zakl. škola Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DD21 s.r.o
443.42 €
montáž siete internetu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ikaro s.r.o.
366.00 €
taška na fotoaparat ZŚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: cewe best in print
15.00 €
spracovanie miezd ZŚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
122.40 €
material OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Manna slovakia
116.99 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
140.73 €
preplatenie obedových balíčkov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
689.00 €
malovanky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing.Ľubomír Kaščák
250.00 €
pozdravy a kalendare Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: LIM PO s.r.o.
180.00 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca 12/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
66.00 €
mzda a odvody pom. pracovníčke SÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
34.24 €
SK.pomocky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: EDUCAPLAY
56.40 €
cistiace prostriedky OcU + MS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
30.84 €
odvoz a likvidacia odpadu z VKK Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
397.49 €
potravinovy tovar ms Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
178.36 €
pracovne odevy SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Stomex s.r.o.
62.90 €
vedenie uctovnicta Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
30.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
89.10 €
prispevok za noclah vodica SAD Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Okruzna
60.00 €
stravné lístky - DOXX Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
244.76 €
stravné lístky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
195.80 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
86.14 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
37.80 €
oprava ver. osvetlenia a montaž vianočných ozdôb Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
207.70 €
zaloha dat 11/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
notebok ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ikaro s.r.o.
722.40 €
Zmesový komunálny odpad 11 /2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
205.74 €
obecné noviny na r. 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: INPROST s.r.o
67.60 €
kosacka Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
100.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
299.00 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
24.52 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
60.62 €
MŠ - pomocky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: EDUCAPLAY
357.70 €
drva +doprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
77.41 €
Obedové balíčky - ZŠ HN Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
817.00 €
členske 2016 ZMOS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
96.03 €
telefon OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.99 €
ZS učebne pomocky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Kvant spol s.r.o
555.30 €
kanc.potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
181.40 €
kanc.potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
119.75 €
fotoaparat ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: cewe best in print
262.94 €
cistiace prostriedky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
44.95 €
dodávka a montáž šporaka Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Michal Biros Birgas
156.00 €
spracovanie miezd 7-9/2015 OcU Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
224.40 €
spracovanie miezd 7-9/2015 ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
108.80 €
toner Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
24.00 €
virtualna kniznica Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komensky s.r.o.
39.89 €
vyuctovanie poistneho Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
198.97 €
monit.sprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Euro Dotacie a.s
180.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
31.74 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
43.27 €
ZŠ skolske lavice a stolicky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK
530.60 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
370.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s
83.32 €
potravinovy tovar ms Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
100.62 €
stravne listky ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
324.46 €
stravné lístky - DOXX Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
257.81 €
telekomunikačné služby zs + ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
60.38 €
svet skolkara Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
61.22 €
prezentácia obce Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Peter Jurik - Lisa
27.88 €
vyvoz zump Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
308.38 €
zaloha dat 10 /2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
stravne za zamestnanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
11.40 €
Zmesový komunálny odpad 10 /2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
205.64 €
obedove balicky HN Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
781.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
254.00 €
uplne znenia 2016-verejna sprava. VF Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PORADCA s.r.o
0.00 €
maso SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
41.17 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
43.44 €
telekomunikačné služby ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.15 €
tonery ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
148.00 €
plyn - upomienka Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
3.00 €
potreby pre SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
251.52 €
vertikalne zaluzie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Lubomir Saxa
780.00 €
Vyučovacia faktúra Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
94.32 €
vedenie uctovnictva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
export udajov z nehn. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Národné informačné stredisko SR
120.00 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
104.11 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
16.10 €
oprava verejneho osvetlenia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
115.34 €
poistenie majetku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s
192.08 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.79 €
preprava naklad a výklad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
110.38 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
121.78 €
stravné za zamestnanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
12.00 €
licencny poplatok Kataster NET 2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Danka Tkačová
34.00 €
zneskodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za ulozenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: OZÓN Hanušovce a.s.
820.60 €
Zmesový komunálny odpad 9/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
205.24 €
vyvz separ.odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
88.38 €
zaloha dat 9 /2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Obedové balíčky - ZŠ HN Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
787.00 €
zemny plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
153.00 €
drva +doprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
32.45 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
20.64 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
55.38 €
PIESOK 3T Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Agros - Vyšnovský
57.00 €
naradie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Manna slovakia
114.35 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.16 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
34.74 €
stravné lístky - DOXX zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
489.92 €
stravne listky ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
330.94 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
22.62 €
zakladove ramy dubove, hranoly smrek Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Juraj Valiček
1341.37 €
soft.aplikacia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ARIAN-SK
122.44 €
znenie 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poradca podnikateľa spol. s r.o.
39.48 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
77.68 €
čist.+kanc. prostriedky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
796.80 €
cistice prostriedky zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
16.58 €
prace nakladaca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
30.00 €
vypracovanie ziadosti Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Kamtel s.r.o
360.00 €
vedenie uctovnictva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
kosacka Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
84.00 €
preprava panelov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ludovit Sopko
84.00 €
vrecia + rukavice Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ing. Ladislav Kokoška
80.71 €
telekomunikačné služby ocu + zs Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.18 €
zneskodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za ulozenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: OZÓN Hanušovce a.s.
282.31 €
zaloha dat 8/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
preprava nákl. + výkl. odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
106.78 €
pohare vitazov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: LIM PO s.r.o.
240.56 €
inštalacia kopirky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DD21 s.r.o
140.38 €
debnenie základov, betonovanie základov, izolovanie zakladov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Juraj Valiček
988.80 €
murovanie soklíka lomovým kamenom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Juraj Valiček
999.56 €
Zmesový komunálny odpad 8/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
205.84 €
drva , doprava Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
32.91 €
zemny plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
50.00 €
výroba podavacieho okienka do inte.dverí Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Peter Michňák
144.60 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
34.30 €
maso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
30.20 €
pomocky MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
26.95 €
oc. poklop Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: METAL COMPLEX, s.r.o.
100.80 €
telekomunikačné služby ocu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.16 €
triedna kniha 204 ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: CART PRINT
23.96 €
toner Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
28.00 €
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2016 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: aSc Applied Software Consultants,s.r.o.
63.00 €
spracovanie miezd Zš 1-6 /2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
251.60 €
spracovanie miezd 1-6 /2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
462.40 €
mzdy a odvody pracovnicke stav.uradu 1.-8./2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
68.48 €
najom a energie 2015 spoloč.OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
61.71 €
učebnice ZŚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: JUVENIA-EDUCATION, n.o.
264.00 €
prispevok zo SF na stravu za zamestnanca 2/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
8.40 €
mulcovanie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
48.00 €
revizia a servis hasiacich pristrojov ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jánoš - REHAP
34.52 €
revízia a servis hasiacich pristrojov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jánoš - REHAP
71.36 €
Xerox Phaser tlačiaren Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DD21 s.r.o
1166.40 €
preprava nákl. a výklad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
32.78 €
poistenie majetku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s
192.08 €
zaloha dat Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
el. energia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2493.00 €
Zmesový komunálny odpad 07/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
205.14 €
telekomunikačné služby zš+ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
55.85 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.16 €
Zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
24.00 €
revizia el.instalacie a el. zariadenia v DS + revízia bleskozvodu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
330.00 €
kosačka - potrebný material(silony, kryt, olej, koncovka, tlmiče) Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
182.50 €
notebook ASUS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
419.00 €
rekonstrukcia zvonice - havarijný stav Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing. Juraj Valiček
5000.00 €
dodatočné práce Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Teug + s.r.o.
648.00 €
maliarske prace pavilon 1 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Teug + s.r.o.
396.00 €
tel.sluzby pokonavka Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
135.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
84.89 €
ročný poplatok Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
oprava striekacky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Frantisek Potocky
360.00 €
maliarske práce pavilon 2 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Teug + s.r.o.
954.00 €
material Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Manna slovakia
264.66 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
vedenie uctovnicta Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
370.00 €
prevedené služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
111.60 €
maliarske prace a dodany material Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Teug + s.r.o.
600.00 €
školska dokumentacia ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
28.02 €
telekomunikačné služby zš +ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.87 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Andraščík Vladimír
400.00 €
Obedové balíčky - ZŠ HN Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
683.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
171.91 €
instalacia APV Ives Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
19.00 €
zaloha dat Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
dospelí stravníci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
12.60 €
skolske potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
32.10 €
Zmesový komunálny odpad 6/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
300.35 €
Zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
24.00 €
autobusová doprava žiakov MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
170.00 €
členské na rok 2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Regionálne ZMOS- Šariš
29.10 €
telekomunikačné služby MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.16 €
publikacie pre školkára Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
45.55 €
človek a príroda - svet školkara Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
44.35 €
vedenie uctovnicta Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
300.00 €
stravné lístky ocú mš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
444.60 €
stravné lístky zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
632.22 €
bezpečnostný projekt Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Richard Krajcik
120.00 €
papier + toner Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
76.50 €
čistiace potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Briston s.r.o.
45.00 €
čistiace želé Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Briston s.r.o.
20.00 €
poháre DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ladislav DVORŠČÁK
166.85 €
čistiace potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
37.27 €
revízia ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FITTICH PREAL s.r.o.
86.40 €
autobusova preprava MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
216.00 €
tovar ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
136.88 €
dopravné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko Ján
72.00 €
prispevok za zamestanca Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
10.80 €
revízia ocú + materiál Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
120.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.18 €
Obedové balíčky - ZŠ HN Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
596.00 €
oprava kosačky + materiál Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
444.60 €
zaloha dat Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Zmesový komunálny odpad 05/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
206.44 €
časopis ROPO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
casopisy Mš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ARES SPOL S.R.O.
20.80 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
sportove pomocky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Hirkala Viktor
445.90 €
nábytok zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK
1989.00 €
stravné lístky - DOXX zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
97.91 €
stravné lístky Mš+Ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
179.49 €
telekomunikačné služby MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.16 €
Obedové balíčky - ZŠ HN Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
485.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
26.00 €
pomôcky MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
19.40 €
zverejnovanie dokumentov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: J2-net, s.r.o
30.00 €
oprava VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
49.20 €
telekomunikačné služby MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.15 €
revízia mš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
330.00 €
revízia ocú + odstránenie nedostatkov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
710.00 €
stavebny material Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Agros - Vyšnovský
264.25 €
dotacia za zamestnanca 04/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
10.80 €
ryby + mäso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
58.09 €
mäso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
35.52 €
zelenina ovocie ŚJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
21.65 €
Zmesový komunálny odpad 04/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
216.44 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
112.08 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
91.88 €
zaloha dat Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
telekomunikačné služby zš +ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.18 €
likvidácia odpadových vôd Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
254.38 €
tonery Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
95.00 €
el. energia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2493.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.17 €
stravné lístky - DOXX ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
337.43 €
stravné lístky - DOXX zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
677.38 €
plyn 05/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
61.00 €
tonery Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
66.00 €
vrecia na odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: GMB - Ing. Ladislav Kokoška
56.23 €
servis kopirky ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DD21 s.r.o
222.97 €
oprava kosačky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
286.00 €
obedove balicky HN Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
572.00 €
vodné a stočné ZS+Ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
111.61 €
servis notebook ZS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ikaro s.r.o.
75.60 €
hadice DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FLORIAN s.r.o.
396.19 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
21.41 €
publik. pedagogicka diagnostika dietata Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
13.50 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
28.64 €
poistenie majetku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s
192.08 €
šj potraviny - Milk -Agro Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
104.34 €
zneškodnenie odpadu a rekultivácia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: OZÓN Hanušovce a.s.
552.46 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
12.60 €
instalacia SW Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
40.50 €
telekomunikačné služby ocú+zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
64.99 €
potraviny ŠJ mš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
137.06 €
strava v hmotnej núdzi - zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
749.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
30.78 €
potraviny SJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
48.52 €
zaloha dat Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
napln do tlačiarne Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
120.50 €
plyn 04/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
159.00 €
vyvoz odpadu 03/2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
206.14 €
vyvoz odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
366.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
9.96 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
63.07 €
update programu r.2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
106.96 €
vyvoz biologickeho odpadu z romskej osady Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Autodoprava Frans
240.00 €
poplatok verejny rozhlas Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Inštalácia programu- vybavenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: D-BAND servis
36.00 €
Autorské práva k hodobným dielam Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SOZA
14.28 €
preukaz poslanca, klučenky, perá, kazety Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jozef Smrhola - Olymp
255.65 €
inštalacia antivirusový program Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DD21 s.r.o
125.88 €
drva 16-32 32/63 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
155.88 €
oprava VO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
137.21 €
odhrňanie snehu v obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
36.00 €
kniha - dieťa a jeho svet MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
39.06 €
ZŠ Náplne Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
146.50 €
Komunálny odpad - zmesový Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
206.24 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
64.35 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
149.60 €
telekomunikačné služby zš ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
56.36 €
Zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
291.00 €
zaloha dát Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
mäso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
31.30 €
mäso ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
32.48 €
Vývoz obsahu žúmp. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
156.60 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
12.73 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
78.58 €
uradné overenie váhy Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VAHASPOL
171.00 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
dotácie zo soc. fondu k stravnému Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: školská jedáleň
10.20 €
kancelárske potreby + tonery Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
443.33 €
zalohova platba - elektrina Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2493.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
202.54 €
čistiace potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
133.69 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
697.20 €
Telekomunikačné služby-telekom zš, ocú Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.46 €
odhŕňanie snehu v obci a ťahanie žumpy Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
147.60 €
inštalácia APV Ives Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
76.00 €
záloha dát Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
206.34 €
spp - zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
309.00 €
drva 4-8 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
67.46 €
potravinové balíčky ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
620.00 €
červené vrecia na KO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
39.60 €
nálepky Fúra Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
6.00 €
tlač harmonogramov vývozu KO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.15 €
oprava mikrofonu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MK Hlas,s.r.o.
88.80 €
vodné a stočné Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
119.47 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
318.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
375.00 €
ročný poplatok za doménu www Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Webex media s.r.o.
144.00 €
stravné lístky - DOXX Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
324.46 €
stravné lístky - DOXX Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
324.46 €
ročná odmena virtuálna knižnica Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komensky s.r.o.
39.89 €
ročné vyučtovanie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
155.88 €
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
oprava a zaradenie majetku, návrat do 04/2014 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
10.38 €
montáž a demontáž vianočných ozdôb Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
386.33 €
šj potraviny Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
34.66 €
šj potraviny Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
28.46 €
telekomunikačné služby- orange Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
poplatok za doménu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: CBS vydavateľstvo spol. s r.o.
19.12 €
zasklenie obecnej tabule Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RENOVA SKLO
166.20 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
posýpový materiál Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
71.70 €
komunálny odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
301.25 €
Telekomunikačné služby-telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
53.26 €
záloha dát Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Telekomunikačné služby-telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.16 €
Vývoz odpadu - Fúra Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
206.44 €
Pracovné listy pre MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOMI Slovakia
34.99 €
Mk web - Miloš Križan- Záloha na server Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Vývoz biologického odpadu z rómskej osady - Milan Cina Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milan Cina - CINAD
363.22 €
Vývoz odpadovej vody - Milan Cina - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milan Cina - CINAD
470.52 €
Oprava verejného osvetlenia v obci Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
242.11 €
Telekomunikačné služby - Slovak Telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
50.12 €
Spracovanie miezd 07-09/2014 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
122.40 €
ZŠ - pracovné pomôcky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
10.92 €
MŠ- Potraviny Milk Agro Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
162.09 €
Vedenie účtovníctva -Iveta Semančíková Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
Telekomunikačné poplatky- Orange Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
74.28 €
DOXX - stravné lístky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
310.03 €
DOXX - stravné lístky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
369.88 €
Zálohová platba - elektrina Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2930.00 €
Dodávka plynu - SPP Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
411.00 €
Revitalizácia lokalít na území obce Šarišská Poruba - projektová dokumentácia na stavebné povolenie. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Vladimír Nedelko - NEDON
5263.16 €
Telekomunikačné poplatky- Orange Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
80.51 €
MŠ - pracovné pomôcky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: EDUCAPLAY
389.59 €
Telekomunikačné služby - Slovak Telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.93 €
Vedenie účtovníctva -Iveta Semančíková Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
Materska škôlka - Nákup surovín Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
243.56 €
preplatenie obedových balíčkov - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
795.00 €
Inštalácia programu- APV Ives za obdobie 1.7.2014-30.9,2014 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
38.00 €
Záloha dát na server Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Drva na opravu mosta v rómskej osade. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
116.78 €
Telekomunikačné služby - Slovak Telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.07 €
Náplň do kopírky - HP - 363 magenta,HP-363-yellow Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
44.00 €
ZŠ - čistiace prostriedky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
66.14 €
Akcia MDD Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DRAČIA STOPA-občianské združenie
170.00 €
Obedové balíčky - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
691.00 €
Telekomunikačné služby-telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.08 €
Dieťa a jeho svet č.23 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
40.41 €
Vodoinštalácia v MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
474.29 €
Odvetranie strešného priestoru Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
130.33 €
Faktúra za vodné a stočné. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
95.89 €
Tonerový Cartrige,Kovová pokladnička. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
145.95 €
telefonne poplatky Slovak Telecom. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.08 €
Tlač A4 - Fotopapier Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ikaro s.r.o.
19.80 €
Autobusová doprava - Gaboltov - odpust rómovia. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
180.00 €
Správne poplatky za obdobie 01.04.2014 do 30.06,2014.Stavebný úrad Kapušany. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
110.00 €
Mzda pracovníčke Stavebného úradu. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
34.24 €
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2015. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: aSc Applied Software Consultants,s.r.o.
63.00 €
Materská škola - organizácia a manažment. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
13.40 €
Triedna kniha. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: CBS vydavateľstvo spol. s r.o.
11.46 €
Odvodňovací žľab. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
819.43 €
Poháre víťazov na súťaž. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: LIM PO s.r.o.
316.70 €
Plaketa + Diplom na súťaž PO Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jozef Smrhola - Olymp
178.68 €
Stravné lístky - DOXX Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
768.00 €
Stravné lístky DOXX Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
829.44 €
Oprava kosačky. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
210.20 €
Doprava . Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
99.61 €
Záloha dát na server. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Vývoz komunálneho odpadu - Fúra Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
207.23 €
Dodávka mäsa - MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
47.46 €
Dodávka Mäsa - MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
29.60 €
Telekomunikačné skužby - Slovak Telecom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.08 €
SPP - Dodávka plynu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
80.00 €
Dieťa a svet č.24 - MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
39.91 €
Náplň do talčiarne - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
60.00 €
Pohár víťazov - DHZ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ladislav DVORŠČÁK
193.90 €
Iveta Semančíková . Vedenie účtovníctva. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
Orange - telekomunikáčné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
86.84 €
Školské pomôcky - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Triščová
697.20 €
Projektová dokumentácia - Revitalizácia lokalít na území obce Šarišská Poruba Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Vladimír Nedelko - NEDON
263.16 €
Softwérová aplikácia cintorína Šarišská Poruba Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ARIAN-SK
82.65 €
Stavebné práce - Oprava priestorov miestnej ZŠ. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
5794.69 €
Vývoz odpadu - Fúra Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
240.00 €
Telekomunikačné služby - Slovaktelecom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
54.31 €
ZŠ - čistiace prostreidky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
57.47 €
Krovinorez HQ135R Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RVC
613.30 €
Siete proti hmyzu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing.Jozef Dobrovič
38.11 €
Telekomunikačné poplatky- Orange Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
78.92 €
Oprava káblov - miestný rozhlas Dod.: MK Hlas,s.r.o.
229.21 €
Telekomunikačné služby - Slovak Telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.54 €
Vývoz odpadovej vody - Milan Cina Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milan Cina - CINAD
499.32 €
Vývoz biologického odpadu z rómskej osady - Milan Cina Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milan Cina - CINAD
375.19 €
Spracovanie miezd 04-06/2014 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
115.60 €
DOXX - stravné lístky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
463.50 €
Vedenie účtovníctva -Iveta Semančíková Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
ZŠ . Stavebné práce - Atex Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
9639.86 €
Zálohová platba - elektrina Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2930.00 €
Oprava kosačky - Taiš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
92.20 €
Vývoz odpadu - Fúra Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
301.70 €
Mk web - Miloš Križan Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Obraz prezidenta - Fotopapier Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ikaro s.r.o.
19.80 €
Dodávka a montáž sieti na okná proti hmyzu. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing.Jozef Dobrovič
192.67 €
Dodávka plynu - SPP Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Vývoz biologického odpadu - Milan Cina Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milan Cina - CINAD
114.30 €
Spracovanie externého manžmentu - projekt Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Šarišská Trstená
300.00 €
vývoz odpadu z rómskej osady Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milan Cina - CINAD
525.05 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2013 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Andraščík Vladimír
300.00 €
Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
Oprava rozhlasovej skrinky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MK Hlas,s.r.o.
57.30 €
Oprava kosačky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Rudolf TAIŠ-predaj a servis motorových píl
149.10 €
Vývoz odpadu - Fúra Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
217.63 €
šj potraviny - Milk -Agro Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
100.65 €
Nájom za energiu za rok 2013 na základe dodatku č.2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
61.71 €
Záloha dát na server Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
30.00 €
Pozáručný servisný zásah Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FITTICH PREAL s.r.o.
69.91 €
Revízia EZS v objekte OcÚ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FITTICH PREAL s.r.o.
86.40 €
Služba obce - info mini Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DATATRADE s.r.o.
38.40 €
Vzpracovanie programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: REAL STYLE,s.r.o
135.00 €
Vývoz odpadu - Fúra Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
207.03 €
Telekomunikačné poplatky- Orange Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
81.17 €
Telekomunikačné služby - Slovak Telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
58.99 €
Vedenie účtovníctva -Iveta Semančíková Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
inštalácia APV Ives Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MKweb - Miloš Križan
19.00 €
autobusová doprava žiakov MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko Ján
100.00 €
autobusová doprava žiakov ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
144.00 €
náplň do tlačiarne - zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
36.00 €
tlačivá - zš Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
59.41 €
Telekomunikačné poplatky- Orange Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
83.35 €
Telekomunikačné služby-telekom - MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.08 €
Telekomunikačné služby-telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
58.25 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Molnár Jaroslav - Autobus - výlet MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
240.00 €
Vedenie účtovníctva -Iveta Semančíková Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
Doplatok -nákladz na tlač.Obecné noviny Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: INPROST s.r.o
15.60 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Petrovany
102.00 €
Knihy pre deti - MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ŠEVT a.s
21.96 €
preplatenie obedových balíčkov - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
718.00 €
Propagácia obce Šar.Poruba Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Ing.Ľubomír Kaščák
260.00 €
DOXX - stravné lístky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
1328.50 €
šj potraviny - Milk -Agro Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
125.02 €
Rekonštrukcia Verejného osvetlenia Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: MAZAD,s.r.o.
14193.35 €
verejné priestranstvo Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
23639.77 €
Vypracovanie PD na "Verejné priestranstvo v obci ". Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: mArchus Olus,s.r.o.
840.00 €
Odmena za poskytnutie služieb externého projektovéhomanažmentu. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: BONA FIDE Prešov s.r.o.
876.00 €
vedenie účtovníctva-Iveta Semančíková Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
Náplň do tlačiarne - Xerox Transit Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DD21 s.r.o
20.00 €
telekomunikačné služby- orange Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
82.99 €
Dopravné prostriedky - Didaktická pomôcka Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
10.80 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
56.25 €
Obedové balíčky - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
740.00 €
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IVES Košice
143.39 €
Noema- ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
38.35 €
Noema- ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
28.44 €
šj potraviny - Milk -Agro Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
173.63 €
Komunálny odpad - zmesový Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
206.44 €
Telekomunikačné služby-telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
51.37 €
Školské potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
84.80 €
Betónová zámková dlažba Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Javolko s.r.o.
486.30 €
spp - zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
70.00 €
Záloha na nákup materiálu a stavebné práce. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
4920.00 €
telekomunikačné služby - mobil Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
7.80 €
Tabuľa europrojekt Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: LIM PO s.r.o.
199.80 €
Mzda prac. Stavebného úradu. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Obec Kapušany
34.24 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
vyúčtovanie - VVS Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
102.18 €
vedenie účtovníctva Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
stravné lístky - DOXX Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
768.00 €
vývoz kom. odpadu- rómska osada Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milan Cina - CINAD
329.90 €
vývoz kom. odpadu- rómska osada Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milan Cina - CINAD
343.80 €
telekomunikačné služby- orange Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
91.33 €
inštalácia APV Ives Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IVES Košice
76.00 €
Vývoz odpadu žúmp. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: VVS a.s.
262.27 €
Vytýčenie telekomunikačného vedenia. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
42.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
60.28 €
Obedové balíčky - ZŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
656.00 €
Milk-Agro- šj Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
194.74 €
Poistná zmluva- združené poistenie majetku Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s
192.08 €
telekomunikačné služby - mobil Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.07 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
207.23 €
Dieťa a jeho svet-MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
40.41 €
Zemný plyn Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
183.00 €
Odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Inštalácia programu- vybavenie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
35.82 €
Telekomunikačné služby-telekom Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.52 €
Spracovanie žiadosti Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: BONA FIDE Prešov s.r.o.
1500.00 €
Vedenie účtovníctva -Iveta Semančíková Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
Vedenie účtovníctva -Iveta Semančíková Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Iveta Semančíková
250.00 €
Vrecia na komunálny odpad - červené Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
39.60 €
Fúra- tlač harmonogramov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
32.40 €
Autorské práva k hodobným dielam Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SOZA
14.28 €
Aktualizácia sofftwéru Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
106.96 €
Kancelárske potreby - Štempeľ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
85.00 €
Kancelárske potreby - Štempeľ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Štempeľ Miroslav
314.34 €
Kultúrny program Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FS Keľemešské furmani
70.00 €
vývoz odpadu z rómskej osady Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milan Cina - CINAD
590.33 €
Telekomunikačné poplatky- Orange Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
91.97 €
Zverejnenie dokumentov Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: J2-net, s.r.o
30.00 €
šj potraviny- Poliakova Vladimíra Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
819.00 €
Noema- ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
57.16 €
Noema- ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
18.47 €
Telekomunikačné poplatky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.86 €
Joma nábytok - Školská lavica a stoličky -sada Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK
808.00 €
Joma nábytok - Školská lavica a stoličky -sada Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK
808.00 €
šj potraviny Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
116.86 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
206.74 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
334.00 €
Telekomunikačné poplatky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.08 €
Program-Ľudová rozprávačka Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Triščová
130.00 €
Záloha na elektrinu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2930.00 €
Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komensky s.r.o.
36.56 €
Kancelárske potreby - KAPAP Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
830.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Jozef Smrhola - Olymp
504.78 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Orange Slovensko a.s.
97.51 €
Faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Slovak Telekom a.s.
51.65 €
Prepravné - ťahanie Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: PD Kapušany
61.20 €
šj potraviny Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
28.39 €
šj potraviny Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
28.18 €
šj potraviny Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
226.26 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: FÚRA s.r.o
206.44 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
355.00 €
Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Komensky s.r.o.
3.32 €
Náplň do kopírky Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: AXDATA
149.50 €
HACCP balík III. Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: Kelvin s.r.o.
146.69 €
Dieťa a jeho svet č.21 Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
37.91 €
preplatenie obedových balíčkov Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
719.00 €
Vyučovacia faktúra - nedoplatok Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: SPP a.s.
367.10 €
Spracovanie miezd Dod.: Obec Petrovany
123.50 €
spracovanie hlásenia o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.87 €
školské pomôcky - ZŠ Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
830.00 €
virtuálna knižnica - ZŠ Dod.: Komensky s.r.o.
36.56 €
kultúrny program Dod.: Mária Triščová
130.00 €
uverejnenie inzercie Dod.: M.B.A Financie s.r.o.
229.00 €
reklamné služby Dod.: Register obch. spoločností
273.60 €
dopravné služby Dod.: Javolko Ján
243.60 €
spracovanie miezd Dod.: Obec Petrovany
97.50 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.45 €
DVD pomôcky - MŠ Dod.: Mgr. art. Edurat Gurtler
12.99 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.18 €
telekomunikačné služby Dod.: SWAN a.s
10.78 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
vývoz odpadu - pneumatiky Dod.: FÚRA s.r.o
88.38 €
vývoz kom. odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
205.94 €
uverejnená inzercia Dod.: Bartko Vlastimil
180.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Milan Cina - CINAD
792.07 €
telekomunikačné služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
128.68 €
horizontálne žalúzie Dod.: Dason - Daniel Ďurica
45.11 €
strava v hmotnej núdzi - zš Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
894.00 €
stravné lístky Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
629.76 €
dodávka mäsa - šj Dod.: NOEMA s.r.o.
8.10 €
dodávka mäsa - šj Dod.: NOEMA s.r.o.
34.87 €
dodávka potravín - šj Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
172.61 €
dodávka potravín - šj Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
210.94 €
služby STP APV Dod.: IVES Košice
143.39 €
telekomunikačné služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
75.67 €
servis auta Dod.: Javolko s.r.o.
92.62 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
58.43 €
servis kosačky Dod.: Husqvarna - predaj a servis
85.20 €
telekomunikačné služby Dod.: SWAN a.s
1.72 €
audit účtovnej závierky Dod.: Andraščík Vladimír
300.00 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
79.00 €
úprava terénu v obci Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
480.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
206.14 €
zdrav. konfekcia Dod.: L-TEX com s.r.o.
32.00 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.07 €
stravné lístky Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
592.90 €
strava v hmotnej núdzi - zš Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
827.00 €
dodávka potravín - šj Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
156.05 €
časopis - MŠ Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
35.86 €
vývoz odpadovej vody Dod.: Milan Cina - CINAD
499.32 €
inštalácia APV Ives Dod.: MKweb - Miloš Križan
114.00 €
telekomunikačné služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
75.41 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Milan Cina - CINAD
385.18 €
odhrňanie snehu Dod.: Milan Cina - CINAD
216.00 €
vodné-stočné Dod.: VVS a.s.
117.90 €
drva, doprava Dod.: Javolko s.r.o.
41.52 €
odmeny výk. umelcom Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
telekomunikačné služby Dod.: SWAN a.s
2.26 €
pracovné odevy -mš Dod.: L-TEX com s.r.o.
189.55 €
hadice Pyrotex Dod.: FLORIAN s.r.o.
211.79 €
vývoz kom. odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
207.13 €
revízia has. prístrojov Dod.: Jánoš - REHAP
7.04 €
revízia has. prístrojov Dod.: Jánoš - REHAP
60.48 €
smetné nádoby Dod.: FÚRA s.r.o
252.00 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
68.99 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.07 €
oprava VO Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
128.95 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
215.00 €
vývoz odpadovej vody Dod.: PD Kapušany
66.60 €
vodné-stočné Dod.: VVS a.s.
44.20 €
inštalácia SW ekonomika Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
41.22 €
termohrnček - zš Dod.: LIM PO s.r.o.
75.10 €
servisné práce - kopír. stroj, kanc. papier Dod.: DD21 s.r.o
319.04 €
strava v hmotnej núdzi - zš Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
757.00 €
dodávka potravín - šj Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
114.03 €
dodávka mäsa - šj Dod.: NOEMA s.r.o.
13.26 €
časopis - MŠ Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
41.26 €
strava v hmotnej núdzi - zš Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
610.00 €
oprava priestorov ZŠ Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
7124.03 €
oprava priestorov ZŠ Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
2000.00 €
oprava el. inštalácie v objekte ZŠ Dod.: Seman Stanislav
750.00 €
revízia has. prístrojov Dod.: Jánoš - REHAP
30.86 €
účastnícky poplatok Dod.: SOTAC s.r.o.
276.00 €
update program. vybavenia OcU Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
154.70 €
servis auta Dod.: Javolko s.r.o.
194.36 €
telekomunikačné služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
85.46 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.08 €
telekomunikačné služby Dod.: SWAN a.s
4.32 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
46.39 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
378.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
206.53 €
dodávka mäsa - šj Dod.: NOEMA s.r.o.
12.37 €
dodávka mäsa - šj Dod.: NOEMA s.r.o.
37.92 €
stravné lístky Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
737.28 €
switch - zš Dod.: Ikaro s.r.o.
12.72 €
školský nábytok - mš Dod.: Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK
662.00 €
školské pomôcky - zš Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
846.60 €
tlač harmonogramov vývozu KO Dod.: FÚRA s.r.o
60.00 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
63.50 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.07 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
401.00 €
poháre víťazov Dod.: LIM PO s.r.o.
146.90 €
dodávka elektriny Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2660.00 €
telekomunikačné služby Dod.: SWAN a.s
9.48 €
vývoz kom. odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
301.39 €
telekomunikačné služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
92.06 €
spracovanie miezd Dod.: Obec Petrovany
123.50 €
zverejnenie dokumentov Dod.: J2-net, s.r.o
30.00 €
odmena za licenciu hudobných diel Dod.: SOZA
14.28 €
kancelárske potreby Dod.: DD21 s.r.o
434.96 €
oprava hasičskej striekačky Dod.: DHZ Zlaté
1250.00 €
vývoz odpadovej vody Dod.: PD Kapušany
64.80 €
pers. a mzdový poradca 2013 Dod.: Poradca podnikateľa spol. s r.o.
11.56 €
oprava priestorov ZŠ Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
772.07 €
strava v hmotnej núdzi - zš Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
791.00 €
oprava priestorov ZŠ Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
4124.03 €
vodné-stočné Dod.: VVS a.s.
72.13 €
vyúčtovanie elektriny - nedoplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
101.68 €
vyúčtovanie elektriny - nedoplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
89.64 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
513.84 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Milan Cina - CINAD
231.53 €
odhrňanie snehu v obci Dod.: Milan Cina - CINAD
121.80 €
prezentácia v knižnej publikácií Dod.: Bartko Vlastimil
240.00 €
práce s vyprac. obecných novín Dod.: Bartko Vlastimil
980.00 €
e-mailový predaj Prešovský večerník Dod.: Privatpress s.r.o.
43.20 €
telekomunikačné služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
77.49 €
telekomunikačné služby Dod.: SWAN a.s
5.32 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
413.00 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
63.06 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.08 €
zasielanie infor. o grantoch Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
obecné noviny na rok 2013 Dod.: INPROST s.r.o
52.00 €
mzda a odvody pom. pracovníčke SÚ Dod.: Obec Kapušany
34.24 €
správne poplatky Dod.: Obec Kapušany
62.49 €
oprava VO Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
734.02 €
ročný poplatok za doménu Dod.: CBS vydavateľstvo spol. s r.o.
19.12 €
čistiace prostriedky Dod.: Javolko s.r.o.
43.90 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
207.33 €
dodávka mäsa - šj Dod.: NOEMA s.r.o.
15.91 €
dodávka mäsa - šj Dod.: NOEMA s.r.o.
40.24 €
kancelárske potreby - ZŠ Dod.: ŠEVT a.s
61.51 €
oprava el. inštalácie v objekte ZŠ Dod.: Seman Stanislav
120.00 €
podbetónovanie múrov ZŠ Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
4200.00 €
stravné lístky Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
1331.54 €
virtuálna knižnica - ZŠ Dod.: Komensky s.r.o.
3.32 €
časopis MŠ Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
31.06 €
celoročná reklama na internete Dod.: Profesionálny register s.r.o.
120.00 €
stravné lístky Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
1221.60 €
vyúčtovanie elektriny - nedoplatok OcU Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
30.16 €
vyúčtovanie elektriny - nedoplatok ZŠ Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
405.47 €
e-mailový predaj Prešovského večerníka na rok 2014 Dod.: Privatpress s.r.o.
52.80 €
platba za webstránku 01/2014 Dod.: Webex media s.r.o.
12.00 €
oprava VO Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
172.01 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
204.84 €
vývoz odpadovej vody Dod.: Milan Cina - CINAD
336.00 €
oprava na objekte ZŠ Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
21145.90 €
ELI prípojka a rozvádzač pri viacúčelovom ihrisku Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
2019.92 €
členské na rok 2014 Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
88.67 €
Obecné noviny rok 2014 Dod.: INPROST s.r.o
52.00 €
dodávka mäsa - šj Dod.: NOEMA s.r.o.
36.65 €
vedenie účtovníctva za 4. Q 2013 Dod.: Iveta Semančíková
750.00 €
vodné a stočné Dod.: VVS a.s.
81.74 €
dodávka mäsa - šj Odb.: Obec Šarišská Poruba
Dod.: NOEMA s.r.o.
17.58 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
366.00 €
telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.07 €
zasielanie inform. o dotáciách na rok 2014 Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
303.04 €
stavebné práce na úprave miestneho potoka Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
2772.64 €
oprava priestorov MŠ Dod.: ATEX-OK, s.r.o.
1655.50 €
telekomunikačné služby Dod.: SLOVGRAM
51.19 €
ročný poplatok za doménu www Dod.: CBS vydavateľstvo spol. s r.o.
19.12 €
telekomunikačné služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
81.96 €
časopis Dieťa a jeho svet - MŠ Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
39.11 €
poistenie majetku v ZŠ Dod.: Kooperativa poisťovňa a.s.
63.30 €
školské pomôcky Dod.: Mária Kapallová-KAPAP
813.40 €
poistenie majetku v ZŠ Dod.: Kooperativa poisťovňa a.s.
128.49 €
stravné lístky Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
1221.60 €
servis kosačiek Dod.: Husqvarna - predaj a servis
171.90 €
pracovná obuv Dod.: GMB - Ing. Ladislav Kokoška
275.88 €
oprava VO Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
153.00 €
dopravné služby Dod.: Obec Kapušany
121.44 €
servis - Golf Dod.: Crash Car Service
288.00 €
plošná inzercia Dod.: Privatpress s.r.o.
120.60 €
telef.služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
87.64 €
telef. služby Dod.: SWAN a.s
3.37 €
zemné práce kolesovým bágrom Dod.: Pieskoveň Nemcovce - Ing. Jozef Pavuk
604.80 €
servis kosačiek Dod.: Husqvarna - predaj a servis
413.40 €
vývoz odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
206.14 €
nábytok - MŠ Dod.: Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK
167.40 €
uverejnenie inzercie - zvonica Dod.: Ing. Vlastimil Bartko
150.00 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
133.73 €
dopravné služby Dod.: Javolko s.r.o.
112.80 €
softw. aplikácia cintorína Dod.: ARIAN-SK
82.65 €
obedy pre MŠ Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Kapušany
82.56 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
64.00 €
režijné náklady za poskytnuté obedy Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Kapušany
45.15 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
17.67 €
pracovné náradie Dod.: GMB - Ing. Ladislav Kokoška
181.70 €
vývoz odpadu Dod.: Milan Cina - CINAD
157.80 €
tričká s potlačou Dod.: LIM PO s.r.o.
135.00 €
program Obce.info mini Dod.: DATATRADE s.r.o.
38.40 €
vývoz odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
302.44 €
servis - Golf Dod.: Javolko s.r.o.
102.25 €
altern. toner Dod.: DD21 s.r.o
94.80 €
spracovanie miezd Dod.: Obec Petrovany
85.50 €
telef. služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
77.71 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
74.02 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
31.00 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.97 €
cement, duvilax Dod.: Javolko s.r.o.
14.30 €
ďakovný list, sklenené ťažítko Dod.: LIM PO s.r.o.
81.70 €
vývoz odpadovej vody Dod.: Milan Cina - CINAD
329.76 €
vývoz odpadu Dod.: Milan Cina - CINAD
409.34 €
dodávka elektriny Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2720.00 €
geodetické práce - viacúčelové ihrisko Dod.: Ján Namešpetra - Geometran
1034.40 €
dáždnik Dod.: LIM PO s.r.o.
423.50 €
servis - Golf Dod.: Crash Car Service
366.98 €
oprava VO Dod.: AZ-ELPROMT spol. s r.o.
305.70 €
vývoz odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
207.13 €
autobusová doprava Dod.: Molnár Jaroslav - autobusová doprava
144.00 €
servis kosačiek Dod.: Husqvarna - predaj a servis
67.00 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
48.81 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
31.00 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
10.69 €
dodávka plynu - preplatok Dod.: SPP a.s.
2126.70 €
dopravné služby Dod.: Javolko s.r.o.
129.12 €
vodné a stočné Dod.: VVS a.s.
84.40 €
členské na rok 2012 Dod.: Regionálne ZMOS- Šariš
26.85 €
telef. služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
79.70 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.60 €
telef. služby Dod.: SWAN a.s
6.28 €
verejná správa online Dod.: Verlag Dashofer, vydavatreľstvo s.r.o.
172.80 €
triedna kniha, evidencia dochádzky Dod.: ŠEVT a.s
8.81 €
obedové balíčky - hmotná núdza Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
965.00 €
časopis Dieťa a jeho svet - MŠ Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
38.21 €
triedna kniha, evidencia dochádzky Dod.: ŠEVT a.s
5.77 €
vývoz odpadu Dod.: AVE Košice s.r.o,.
223.77 €
obedy pre MŠ Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Kapušany
140.80 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
117.14 €
telefonické služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
97.04 €
režijné náklady za poskytnuté obedy Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Kapušany
77.00 €
telef. služby Dod.: SWAN a.s
11.41 €
vývoz odpadu Dod.: Milan Cina - CINAD
472.56 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
59.53 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.48 €
dopravné služby Dod.: Javolko s.r.o.
61.92 €
servis kosačiek Dod.: Husqvarna - predaj a servis
195.30 €
revízia bleskozv. ochrany v ZŠ Dod.: Ekosem - Stanislav Seman
200.00 €
dodávka elektriny Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
2720.00 €
zverejnenie inzercie Dod.: NEO Slovakia s.r.o.
50.00 €
obedové balíčky - hmotná núdza Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
965.00 €
časopis Dieťa a jeho svet - MŠ Dod.: RAABE, odborné nakladateľstvo
38.66 €
obedové balíčky - hmotná núdza Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
681.00 €
stravné lístky Dod.: DOXX - stravné lístky spol. s r.o.
1282.68 €
vývoz odpadovej vody Dod.: Milan Cina - CINAD
495.48 €
služby STP APV Dod.: IVES Košice
143.39 €
refill xerox Dod.: DD21 s.r.o
168.00 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
385.00 €
vývoz odpadu Dod.: AVE Košice s.r.o,.
201.63 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s
192.08 €
obedy pre MŠ Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Kapušany
135.04 €
telef. služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
91.91 €
režijné náklady za poskytnuté obedy Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Kapušany
73.85 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
71.75 €
vodné a stočné Dod.: VVS a.s.
56.78 €
odmeny výk.umelom a výr. zvuk. záznamov Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
13.58 €
telef. služby Dod.: SWAN a.s
2.09 €
vývoz odpadu Dod.: Milan Cina - CINAD
532.44 €
oprava vozidla Golf Dod.: Crash Car Service
433.50 €
program na stretnutí dôchodcov Dod.: Mária Triščová
130.00 €
12 mesačná licencia do NIP SR Dod.: Národné informačné stredisko SR
120.00 €
Úplné znenia zákonov Dod.: PORADCA s.r.o
28.40 €
zverejňovanie dokumentov Dod.: J2-net, s.r.o
27.46 €
xerox papier Dod.: DD21 s.r.o
19.95 €
obedy pre MŠ Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Kapušany
94.08 €
réžia poskytnutých obedov - MŠ Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Kapušany
51.45 €
propagačno-marketingové práce Dod.: Ing. Vlastimil Bartko
220.00 €
vývoz odpadu Dod.: AVE Košice s.r.o,.
206.04 €
dodávka plynu Dod.: SPP a.s.
145.00 €
zriadenie webovej aplikácie Dod.: Webex media s.r.o.
120.00 €
spracovanie miezd Dod.: Obec Petrovany
100.80 €
piesok, cement, drva Dod.: Javolko s.r.o.
97.28 €
servis - Golf Dod.: Javolko s.r.o.
96.50 €
telef. služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
83.26 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
79.08 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
74.22 €
doména a záloha webstránky Dod.: Webex media s.r.o.
576.00 €
telef. služby Dod.: SWAN a.s
1.42 €
obedové balíčky - hmotná núdza Dod.: Poliaková Vladimíra, Potraviny-pohostinstvo
908.00 €
vývoz odpadu z jarného upratovania Dod.: Milan Cina - CINAD
418.56 €
audit účtovnej závierky Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
kalendár stolový Dod.: LIM PO s.r.o.
204.60 €
update program. vybavenia Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
154.70 €
polokošeľa s potlačou Dod.: LIM PO s.r.o.
127.00 €
spracovanie miezd Dod.: Obec Petrovany
119.70 €
servisné práce Dod.: DD21 s.r.o
86.23 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Milk-Agro spol. s r.o.
64.57 €
vrecia na odpad, rukavice Dod.: GMB - Ing. Ladislav Kokoška
51.60 €
inštalácia program. vybavenia Dod.: IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
25.44 €
telef. služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
13.58 €
Zameranie a oddelenie parcely - zvonica Dod.: Cina Andrej - GEOMAP
350.00 €