Obec Šarišská Poruba
ObecŠarišská Poruba

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 1. 2020

Dohoda o predaji pozemkov

01/2020

Neuvedené

Obec Šarišská Poruba

Milan Kaňuch

3. 2. 2020

Dodatok k zmluve

Dodatok 1/2020 Fúra s.r.o.

Neuvedené

Fúra s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

3. 2. 2020

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

5003972

Neuvedené

Konica Minolta s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

3. 2. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 04.05.2017

Dodatok 1

Neuvedené

Rímskokatolícka farnosť Kapušany

Obec Šarišská Poruba

17. 2. 2020

Dodatok

č.2/2020

Neuvedené

Fúra s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

17. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2019-003430

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šarišská Poruba

17. 2. 2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

05/2020

Neuvedené

Obec Petrovany

Obec Šarišská Poruba

17. 2. 2020

Kúpna zmluva

06/2020

Neuvedené

Vijofel Trade s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

12. 3. 2020

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k zmluve s NATUR PACK

Neuvedené

NATUR _ PACK a.s.

Obec Šarišská Poruba

12. 3. 2020

Zmluva

Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a od

Neuvedené

ESPIK Group s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

12. 3. 2020

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odp

16,00 EUR

ESPIK Group s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

26. 3. 2020

Dodatok č.2

Dodatok č.2 k zmluve 50-000013280PO2008

Neuvedené

VVS, a.s.

Obec Šarišská Poruba

26. 3. 2020

Zmluva

7/2020

1 400,00 EUR

DPZ Bratislava

Obec Šarišská Poruba

28. 3. 2020

Darovacia zmluva

8/2020

300,00 EUR

Nadácia otovrenej spoločnosti NOS-OSF

Obec Šarišská Poruba

20. 4. 2020

dodatok

Dodatok č.2

Neuvedené

VVS, a.s.

Obec Šarišská Poruba

30. 4. 2020

Poistná zmluva Biznis Plus

8093253871

691,87 EUR

CSOB Poistovna, a.s.

Obec Šarišská Poruba

6. 5. 2020

DOHODA č. 20/37/012/77

20/37/012/77

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišská Poruba

15. 5. 2020

Zmluva o dielo

9/2020

Neuvedené

MM stav s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

18. 5. 2020

Kúpna zmluva

10/2020

2 500,00 EUR

Tibor Kováč

Obec Šarišská Poruba

29. 5. 2020

dohoda

11/2020

Neuvedené

Obec Lada

Obecný úrad Šarišská Poruba

17. 6. 2020

Dodatok č.2

12/2020

450,00 EUR

Východoslov. distribučná a.s.

Obec Šarišská Poruba

29. 6. 2020

Dohoda č.20/37/0128/154

13/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišská Poruba

29. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu

14/2020

Neuvedené

Fúra s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

31. 8. 2020

Zmluva o dodávke obedových balíčkov

16/2020

Neuvedené

Poliaková Vladimíra Potraviny

Obec Šarišská Poruba

1. 9. 2020

Dohoda č. 20/37/012/304

15/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišská Poruba

1. 9. 2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

165/2020

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

17/2020

Neuvedené

INg. J. Mikloško

Obec Šarišská Poruba

30. 9. 2020

Dodatok č.1

18/2020

Neuvedené

DOXX a.s.

Obec Šarišská Poruba

5. 10. 2020

Mandátna zmluva

19/2020

1 000,00 EUR

Hujdičová Lenka

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2020

Zmluva o bežnom účte

20/2020

Neuvedené

Prima banka

Obec Šarišská Poruba

13. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

21/2020

650,00 EUR

Ema Šivecová

Obec Šarišská Poruba

14. 10. 2020

Darovacia zmluva

22/2020

Neuvedené

Gas Familia s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

15. 10. 2020

Dohoda

23/2020

Neuvedené

Obec Kapušany

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

25/2020

11 975,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Šarišská Poruba

13. 11. 2020

Mandátna zmluva

24/2020

1 200,00 EUR

Bc. Lenka Hujdičová

Obec Šarišská Poruba

20. 11. 2020

Dohoda č. 20/37/010/175

26/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišská Poruba

20. 11. 2020

Dohoda 20/37/012/418

31/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišská Poruba

26. 11. 2020

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

27/2020

400,00 EUR

Mgr. Molitoris

Obec Šarišská Poruba

2. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

28/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Šarišská Poruba

7. 12. 2020

Zmluva o pripojení k informačnému systému

29/2020

Neuvedené

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Šarišská Poruba

11. 12. 2020

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

30/2020

400,00 EUR

Mgr. Molitoris

Obec Šarišská Poruba

14. 12. 2020

Zmluva o dielo

32/2020

40 335,30 EUR

DIO Solutions s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

18. 12. 2020

Zmluva o dielo

33/2020

48 761,89 EUR

Pozemné staviteľstvo a.s.

Obec Šarišská Poruba

21. 1. 2021

Zmluva C126/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

1/2021

Neuvedené

FECUPRAL s.r.o

Obec Šarišská Poruba

23. 1. 2021

zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Neuvedené

FNsP Reimana Prešov

Obec Šarišská Poruba

9. 2. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve

3/2021

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Šarišská Poruba

5. 3. 2021

Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

4/2021

Neuvedené

NATUR _ PACK a.s.

Obec Šarišská Poruba

5. 3. 2021

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

5/2021

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Šarišská Poruba

19. 3. 2021

Darovacia zmluva

6/2021

Neuvedené

Obec Šarišská Poruba

Gas Familia s.r.o.

22. 3. 2021

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

7/2021

400,00 EUR

Active Solutions s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

22. 3. 2021

Zmluva o dielo

8/2021

Neuvedené

Pozemné staviteľstvo a.s.

Obec Šarišská Poruba

22. 3. 2021

Zmluva o konzultačnej činnosti

9/2021

1 650,00 EUR

GLOBEL s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

23. 3. 2021

Zmluva o nájme hnuteľnej veci a súvisiacich službách (kamerový systém)

10/2021

265,19 EUR

Konica Minolta s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

5. 5. 2021

Zmluva o dielo

11/2021

18 221,28 EUR

System alarm s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

14. 5. 2021

Dohoda o umiestnení telekomunikačných zariadení

117/2021

Neuvedené

itcity

Obec Šarišská Poruba

18. 5. 2021

poistná zmluva dodatok č.1

12/2021

Neuvedené

CSOB Poistovna, a.s.

Obec Šarišská Poruba

18. 5. 2021

Zmluva

13/2021

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Šarišská Poruba

18. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/2021

1 400,00 EUR

DPO SR

Obec Šarišská Poruba

19. 5. 2021

Dohoda 21/37/012/17

15/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišská Poruba

19. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

16/2021

Neuvedené

JUDr. Krenický

Obec Šarišská Poruba

3. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

17/2021

Neuvedené

JUDr. Hrehorová

Obec Šarišská Poruba

3. 6. 2021

Zmluva

78/2021

750,00 EUR

Ing. Ema Sivecová

Obec Šarišská Poruba

10. 6. 2021

Dohoda o nájme

22/2021

400,00 EUR

VSD a.s.

Obec Šarišská Poruba

20. 6. 2021

Zmluva o dielo

18/2021

Neuvedené

SENTI s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

21. 6. 2021

Dodatok č.002/2021

19/2021

Neuvedené

PD Kapušany

Obec Šarišská Poruba

26. 7. 2021

Dodatok 1/2021

20/2021

Neuvedené

Fúra s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

4. 8. 2021

Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o nájme

21/2021

Neuvedené

Konica Minolta s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

9. 8. 2021

Zmluva o dielo

26/2021

15 419,28 EUR

System alarm s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

31. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní technickej služby

27/2021

Neuvedené

System alarm s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

3. 9. 2021

Zmluva o dodávke obedových balíčkov ZŠ

23/2021

Neuvedené

ZŠ Šarišská Poruba

Obec Šarišská Poruba

3. 9. 2021

Zmluva o dodávke obedových balíčkov

24/2021

Neuvedené

MŠ Šarišská Poruba

Obec Šarišská Poruba

9. 9. 2021

Príkazná zmluva 44/VO/01/2021/EL-KSVO

25/2021

150,00 EUR

KOMUNAL SERVIS s.r.o.

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 01/2021

28/2021

10,00 EUR

Mária Mitrusová

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 02/2021

29/2021

10,00 EUR

Kroka

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 03/2021

30/2021

10,00 EUR

Dominik Ďurana

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 04/2021

31/2021

10,00 EUR

Dominik Ďurana

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 05/2021

32/2021

10,00 EUR

Helena Kaňuchová

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 07/2021

33/2021

10,00 EUR

Helena Kaňuchová

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 08/2021

34/2021

20,00 EUR

Monika Žovincová

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 09-2021

35/2021

20,00 EUR

Monika Žovincová

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 10/2021

36/2021

20,00 EUR

Dominik Ďurana

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 11/2021

37/2021

10,00 EUR

Dominik Ďurana

Obec Šarišská Poruba

10. 9. 2021

Zmluva 12/2021

38/2021

10,00 EUR

Dominik Ďurana

Obec Šarišská Poruba

17. 9. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

39/2021

20,00 EUR

Helena Cinová

Obec Šarišská Poruba

17. 9. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

40/2021

20,00 EUR

Helena Cinová

Obec Šarišská Poruba

17. 9. 2021

Zmluva o spolupráci

41/2021

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Šarišská Poruba

20. 9. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 15/2021

42/2021

10,00 EUR

Tomáš Pankuch

Obec Šarišská Poruba

20. 9. 2021

Zmluva č.16/2021

43/2021

10,00 EUR

Tomáš Pankuch

Obec Šarišská Poruba

20. 9. 2021

Zmluva č. 17/2021

44/2021

20,00 EUR

Andrej Kaňuch

Obec Šarišská Poruba

20. 9. 2021

Zmluva č. 18/2021

45/2021

10,00 EUR

Jozef Marton

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Zmluva o bežnom účte

46/2021

Neuvedené

Prima banka

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 2

47/2021

780,19 EUR

ČSOB poisťovňa a.s.

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Zmluva o prenájme 19/2021

48/2021

20,00 EUR

Dzurica Ján

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Zmluve č.20/2021

49/2021

10,00 EUR

Dzurica Ján

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Zmluva č. 21/2021

50/2021

10,00 EUR

Dzurica Ján

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Zmluva č. 22/2021

51/2021

10,00 EUR

Dzurica Ján

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Zmluva č. 23/2021

52/2021

10,00 EUR

Plančár Anton

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Zmluva č. 24/2021

53/2021

20,00 EUR

Plančár Anton

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Zmluva č. 25/2021

54/2021

20,00 EUR

Plančár Anton

Obec Šarišská Poruba

23. 9. 2021

Zmluva č. 26/2021

55/2021

10,00 EUR

Plančár Anton

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 27-2021

56/2021

10,00 EUR

Plančár Anton

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 28/2021

57/2021

10,00 EUR

Plančár Anton

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 29/2021

58/2021

10,00 EUR

Plančár Anton

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 30/2021

59/2021

20,00 EUR

Šima Ján

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 31/2021

60/2021

10,00 EUR

Šima Ján

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 32/2021

61/2021

20,00 EUR

Lehet Juraj

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 33/2021

62/2021

10,00 EUR

Lehet Juraj

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 34/2021

63/2021

10,00 EUR

Kaňuchová Anna

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 35/2021

64/2021

20,00 EUR

Pavlíková Eva

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 36/2021

65/2021

10,00 EUR

Pavlíková Eva

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 37/2021

66/2021

10,00 EUR

Dzurja Miroslav

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 38/2021

67/2021

10,00 EUR

Dzurja Miroslav

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 39/2021

68/2021

10,00 EUR

Dzurja Miroslav

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 40/2021

69/2021

10,00 EUR

Dzurja Miroslav

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 41/2021

70/2021

10,00 EUR

Dzurja Miroslav

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 42/2021

71/2021

10,00 EUR

Dzurja Miroslav

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 43/2021

72/2021

20,00 EUR

Cina Ľuboš

Obec Šarišská Poruba

24. 9. 2021

Zmluva č. 44/2021

73/2021

20,00 EUR

Cina Ľuboš

Obec Šarišská Poruba

27. 9. 2021

Zmluva č. 45/2021

74/2021

10,00 EUR

Kaňuch Milan

Obec Šarišská Poruba

27. 9. 2021

Zmluva č. 46/2021

75/2021

10,00 EUR

Kaňuch Milan

Obec Šarišská Poruba

27. 9. 2021

Zmluva č. 47/2021

76/2021

10,00 EUR

Kaňuch Milan

Obec Šarišská Poruba

27. 9. 2021

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

77/2021

Neuvedené

Okresný súd Prešov

Obec Šarišská Poruba

30. 9. 2021

Zmluva č. 48/2021

79/2021

10,00 EUR

Cinová Anna

Obec Šarišská Poruba

30. 9. 2021

Zmluva č.49/2021

80/2021

20,00 EUR

Cinová Anna

Obec Šarišská Poruba

30. 9. 2021

Zmluva č. 50/2021

81/2021

20,00 EUR

Cinová Anna

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 51/2021

82/2021

10,00 EUR

Dreveňáková Oľga

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 52/2021

83/2021

10,00 EUR

Dreveňáková Oľga

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 53

84/2021

10,00 EUR

Anna Schläsingerová

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 54

85/2021

10,00 EUR

Anna Schläsingerová

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 57

86/2021

10,00 EUR

Marta Paľová

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 58

87/2021

10,00 EUR

Marta Paľová

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 59

88/2021

20,00 EUR

Marta Paľová

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zm,uva č. 60

89/2021

10,00 EUR

Andrej Cina

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 61

90/2021

10,00 EUR

Andrej Cina

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č.55

91/2021

10,00 EUR

Mária Ferencová

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 56

92/2021

20,00 EUR

Mária Ferencová

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 62

93/2021

10,00 EUR

Hovančáková Daniela

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 63

94/2021

20,00 EUR

Hovančáková Daniela

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 64

95/2021

10,00 EUR

Miroslav Kaňuch

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 66

96/2021

20,00 EUR

Miroslav Kaňuch

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 67

97/2021

10,00 EUR

Ján Kaňuch

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 68

98/2021

20,00 EUR

Milka Kaňuchová

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č.68

99/2021

20,00 EUR

Milka Kaňuchová

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 70

100/2021

20,00 EUR

Darina Antolíková

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č.71

101/2021

20,00 EUR

Darina Antolíková

Obec Šarišská Poruba

7. 10. 2021

Zmluva č. 72

102/2021

20,00 EUR

Darina Antolíková

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 73/2021

103/2021

10,00 EUR

Martin Kuruc

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 74/2021

104/2021

20,00 EUR

Stanislav Cina

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 75/2021

105/2021

10,00 EUR

Stanislav Cina

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 76/2021

106/2021

10,00 EUR

Iveta Cinová

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 77/2021

107/2021

10,00 EUR

Viera Cinová

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 78/2021

108/2021

10,00 EUR

Viera Cinová

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 79/2021

109/2021

20,00 EUR

Gabriela Ferencová

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 80/2021

110/2021

10,00 EUR

Zdenka Kažimirská

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 81/2021

111/2021

10,00 EUR

Zdenka Kažimirská

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 82/2021

112/2021

20,00 EUR

Zdenka Kažimirská

Obec Šarišská Poruba

18. 10. 2021

Zmluva č. 83/2021

113/2021

10,00 EUR

Zdenka Kažimirská

Obec Šarišská Poruba

20. 10. 2021

Zmluva č. 84/2021

114/2021

10,00 EUR

Peter Verčimák

Obec Šarišská Poruba

20. 10. 2021

Zmluva č. 85/2021

115/2021

10,00 EUR

Peter Verčimák

Obec Šarišská Poruba

20. 10. 2021

Zmluva č. 86/2021

116/2021

10,00 EUR

Miriam Verčimáková

Obec Šarišská Poruba

21. 10. 2021

Zmluva 87/2021

118/2021

10,00 EUR

Oľga Durdoňová

Obec Šarišská Poruba

22. 10. 2021

Zmluva č. 88/2021

119/2021

20,00 EUR

Cinová Anna

Obec Šarišská Poruba

22. 10. 2021

Zmluva č. 89/2021

120/2021

10,00 EUR

Cinová Anna

Obec Šarišská Poruba

22. 10. 2021

Zmluva č. 90/2021

121/2021

20,00 EUR

Kmecová Mária

Obec Šarišská Poruba

22. 10. 2021

zmluva č. 91/2021

122/2021

20,00 EUR

Kmecová Mária

Obec Šarišská Poruba

22. 10. 2021

zmluva č. 92/2021

123/2021

10,00 EUR

Cibríková Pavlína

Obec Šarišská Poruba

22. 10. 2021

Zmluva č. 93/2021

124/2021

10,00 EUR

Gabčová Irena

Obec Šarišská Poruba

25. 10. 2021

Zmluva č. 95/2021

125/2021

10,00 EUR

Gabčová Zdenka

Obec Šarišská Poruba

25. 10. 2021

Zmluva č. 96/2021

126/2021

10,00 EUR

Pivovarník František

Obec Šarišská Poruba

25. 10. 2021

Zmluva č . 97/2021

127/2021

10,00 EUR

Pivovarník František

Obec Šarišská Poruba

25. 10. 2021

Zmluva č. 98/2021

128/2021

10,00 EUR

Izabela Husárová

Obec Šarišská Poruba

25. 10. 2021

Zmluva č. 99/2021

129/2021

10,00 EUR

Iveta Gaľová

Obec Šarišská Poruba

25. 10. 2021

zmluva č. 100/2021

130/2021

10,00 EUR

Iveta Gaľová

Obec Šarišská Poruba

25. 10. 2021

Zmluva č. 101/2021

131/2021

10,00 EUR

Iveta Gaľová

Obec Šarišská Poruba

25. 10. 2021

Zmluva č. 102/2021

132/2021

10,00 EUR

Iveta Gaľová

Obec Šarišská Poruba

25. 10. 2021

Zmluva č.103/2021

133/2021

20,00 EUR

Marta Gabčová

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2021

Zmluva č. 104/2021

134/2021

10,00 EUR

Cibríková Eva

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2021

Zmluva č. 105/2021

135/2021

10,00 EUR

Angela Gabčová

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2021

Zmluva č. 106/2021

136/2021

10,00 EUR

Viera Horvátová

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2021

Zmluva č. 107/2021

137/2021

20,00 EUR

Viera Horvátová

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2021

Zmluva č. 108/2021

138/2021

10,00 EUR

Adriána Durdoňová

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2021

Zmluva č. 109/2021

139/2021

20,00 EUR

Ján Sučko

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2021

Zmluva č. 110/2021

140/2021

10,00 EUR

Mária Gabčová

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2021

Zmluva č. 111/2021

141/2021

10,00 EUR

Anna Gabčová

Obec Šarišská Poruba

26. 10. 2021

Zmluva č. 112/2021

142/2021

10,00 EUR

Ivan Gabčo

Obec Šarišská Poruba

27. 10. 2021

Zmluva č. 113/2021

143/2021

40,00 EUR

Ladislav Gabčo

Obec Šarišská Poruba

3. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

144/2021

1 200,00 EUR

Bc. Lenka Hujdičová

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 114/2021

145/2021

10,00 EUR

Pavlíková

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

zmluva č. 115/2021

146/2021

10,00 EUR

Pavlíková

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Znmluva č. 116/2021

147/2021

10,00 EUR

Poliaková

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

zmluva č. 117/2021

148/2021

10,00 EUR

Poliaková

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 118/2021

149/2021

10,00 EUR

Poliaková

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 119/2021

150/2021

10,00 EUR

Peter Maťaš

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 120/2021

151/2021

10,00 EUR

Peter Maťaš

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 121/2021

152/2021

10,00 EUR

Peter Maťaš

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 122/2021

153/2021

10,00 EUR

Gabčová Irena

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 123/2021

154/2021

20,00 EUR

Peter Maťaš

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 124/2021

155/2021

10,00 EUR

Peter Maťaš

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 125/2021

156/2021

10,00 EUR

Peter Maťaš

Obec Šarišská Poruba

4. 11. 2021

Zmluva č. 126/2021

157/2021

10,00 EUR

Peter Maťaš

Obec Šarišská Poruba

9. 11. 2021

Rámcová zmluva

158/2021

Neuvedené

IVES, Košice

Obec Šarišská Poruba

9. 11. 2021

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

159/2021

Neuvedené

Okresný súd Prešov

Obec Šarišská Poruba

9. 11. 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

160/2021

100,00 EUR

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Šarišská Poruba

24. 11. 2021

Dohoda č. 21/37/010/35

166/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišská Poruba

24. 11. 2021

Dohoda č. 21/37/012/173

167/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišská Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Info e-mailom

Novinky e-mailom

Aktuálne počasie

dnes, sobota 27. 11. 2021
slabý dážď 5 °C 2 °C
nedeľa 28. 11. mierny dážď 6/4 °C
pondelok 29. 11. rain and snow 6/1 °C
utorok 30. 11. slabé sneženie 3/-1 °C