Menu
Obec Šarišská Poruba
ObecŠarišská Poruba

O čom sú rozvojové tímy

Opis projektu:

Nepriaznivá situácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít viedla k vzniku pilotného projektu Rozvojové tímy - I. fáza, projektu strategického významu (NP RT I.), ktorý podporuje vzájomné učenie sa ,desegregáciu a súdržnosť celej sídelnej komunity. Naša obec je jednou zo 60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje. Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa mäkké aktivity (najmä oblasť vzdelávania, bývania, zamestnanosti, boja s proti rómskym rasizmom) a rovnako tvrdé aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami ( napr. výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV, budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo).

V rámci NP RT I. nám záleží na tom, aby sme vytvorili podmienky pre obsadenie pracovných pozícií najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov a nerómov. Pri výbere uchádzača na vybrané obsadzované pracovné pozície financované z NP RT I. (konkrétne pracovné pozície:Nene, Nenementorka, Rotvojový pracovník pre bývanie, Rozvojový pracovník pre mládež a Sociálny pracovník) sa aplikujú pravidlá preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov a uchádzačiek o túto praocvnú pozíciu.

Za hlavný cieľ projektu si kaldieme integrovaný komplexný prístup so zameraním na zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov cieľovej skupiny v našej obci.

Za týmto účelom aj v našej obci vzniklo Centrum rozvojového tímu (CRT), ktoré pozostáva z týchto členov rozvojových tímov (RT):

Rozvojový pracovník plánovania

Kľúčový člen RT, ktorý organizuje komunitné stretnutia tzv. komunitné fóra s cieľom identifikácie potrieb a problémov celej sídelnej komunity a pomenovanie priorít, ktoré sa budú v obci riešiť. Komunitné fóra budú prebiehať minimálne dvakrát do roka. Takisto realizuje malé projekty v spolupráci s ostatnými RT na základe potrieb identifikovaných v rámci komunitných fór. S aktérmi miestnej samosprávy a členmi sídelnej komunity sa podieľa na vytvorení Rozvojového plánu komunity, v ktorom sa pomenujú oblasti zamerané na odstránenei identifikovaných problémov.

Nene

Pozícia Nene v sebe zahŕňa tak odborné skúsenosti ako ja znalosť života a obyvateľov v danej komunite. Hlavnou úlohou Nene je podpora zdravého vývinu detí a zvyšovanie rodičovských zručností. Nene navštevuje rodiny a pomáha rodičom a deťom so starostlivosťou a s výchovou s cieľom zabezpečiť pripravenosť dieťaťa na škôlku, resp. najmä prostredníctvom hier a aktivít stimulujúcich rozvoj dieťaťa.

Nenementorka

Každá Nene má svoju Nenementorku. Jeje hlavnou činnosťou je podpora a usmerňovanie Nene pri práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Okrem podpory a usmernení dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo a pod.).

Rozvojový pracovník pre bývanie

Má na starosti zmapovanie a analýzu aktuálnej situácie a problémy súvisiace s politikou bývania sídlenej komunity pre potreby nastavenie plánu činnosti a poskytovaných intervencií v oblasti bývania. Analyzuje sociálnu situáciu a možnosti človeka a individuálne plánovanie riešenia bytovej situácie. Zároveň motivuje k udržaniu bývania resp. štandardného bávania prostredníctvom platobnej disciplíny.

Rozvojový pracovník pre mládež

Predovšetkým mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Tistené údaje analyzuje a snaží sa zapájať mladých ľudí do verejného života. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú "jeho deti a mládež". Pomáha a podporuje mladých ľudí pri dokončení uákladného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku. Takisto podporuje študentov stredných škôl k ukončeniu štúdia. Zároveň sa podieľa na príprave budúceho povolania.

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Sprostrdkováva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie zákaldného vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zričností, ktoré klient potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu). Rovnako pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti - nízke sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).

Sociálny pracovník

jeho prioritou je poskytovanie sociálnej pomoci pre jednotlivcov a rodín, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnje situácie. Aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci marginalizovaných rómskych komunít a ostatným obavyteľom. Poskytuje základné informácie v krízových situáciách a podporuje pri zabezpečovaní sociálnej služby. Zároveň poskytuje sociálnu intervenciu a plánovanie procesu riešenia sociálnemu problému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kalendár vývozu odpadu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Vojtech, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.

Pranostika na akt.deň

Na Vojtecha (bude) pekná potecha.

MAS Šafrán

mas šafrán

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:239
TÝŽDEŇ:556
CELKOM:210696